Algemene Voorwaarden
  • Bij meer dan 10 minuten te laat komen, vervalt je plek automatisch. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.
  • Het verplaatsen van een afspraak kan tot MAXIMAAL 24 uur van tevoren.
  • Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering tussen de 48 en 72 uur van tevoren betalen wij u 50% van het betaalde bedrag terug. Bij een terugbetaling wordt er 5 euro administratiekosten gerekend.
  • Bij een groepsgrootte kleiner dan de oorspronkelijke reservering en geen tijdige melding hiervan (zie annuleringsbeleid), zal er geen restitutie plaatsvinden. Bij een groepsgrootte groter dan de oorspronkelijke reservering mag het verschil bij aankomst (contant en gepast of met PIN) worden betaald (met een maximum van 6 totaal per groep).
  • Er mogen geen foto- of video-opnamen in de kamer worden gemaakt en wij verwachten van onze bezoekers dat zij onze geheimen geheim zullen houden.
  • Bij opzettelijke beschadiging van spullen of beschadiging van spullen door het negeren van de regels, wordt de reparatie of vervanging hiervan bij de bezoeker in rekening gebracht.
  • Het deelnemen aan het spel is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade aan spullen die veroorzaakt wordt door het negeren van de regels.
  • Wij behouden ons het recht voor om mensen te weigeren die onder invloed van drank of drugs zijn. Ook mensen die zich misdragen kunnen worden geweigerd.
  • Binnen de kamer hangen camera’s en microfoons zodat wij kunnen zien en horen wat er binnen gebeurt. Deze beelden/geluiden zullen niet worden opgenomen.
  • Kinderen jonger dan 14 mogen alleen meespelen als onderdeel van een groep volwassenen.